ZOR 11.0: 2019 - 2020

Kareena Sakhrani

Manager

Charul Sharma

Choreography Captain

 

Aditya Ashar
Choreography Captain

Sharon Stephen
Finance Captain

Maneesha Nagabadi

Production Captain

Lead

 

Nitya Vakil

Lead

Amita Haravu

Arsh Mehta

Jasmine Revanna

Maya Patel

Rohini Bulusu

Ruchi Sehgal

Sajan Goyal

Shelley Mitra

Shravani Reddy

Shubham Kumar

Sonam Jain

Srija Pamujula

Tanvi Bajaj

Tanya Punater

Tushar Agashe

Viswesh Uppalapati

Vivek Saravanan

CONTACT US

UCSDZOR@GMAIL.COM

562 852 2385