ZOR 9.0: 2017 - 2018

Neel Srejan
Choreography Captain
Male Lead

Harita Gourabathina

Manager

Female Lead

 

Riya Desai
Manager

Amil Ahsan
Production Captain

Pranay Agrawal

Production Captain

 

Aakash Kesavarapu

Ajay Gopinath

Calvin Tam

Chirag Toprani

Elakya Thirumoorthy

Jaspreet Missan

Jeevika Bhat

Lakshmi Kannan

Milon Lonappan

Nikita Goel

Nisan Verma

Rushabh Vora

Saachi Keswani

Sanskriti Chadha

Shivani Khamamkar

Sowrya Vummarao

Sudiksha Sarvepalli

Taren Bhakta

Upasana Tejwani

CONTACT US

UCSDZOR@GMAIL.COM

562 852 2385